ZAKUWARKA D-HYDRO SM625

Price: 11,111.00  brutto

Opis

Lekka i mobilna ręczna prasa do zaci­ska­nia prze­wo­dów hydrau­licz­nych. Urządzenie zaciska węże w zakresie 1SN/2SN(DN06-DN32) oraz 4SH(DN06-DN25). Zaku­warka ręczna jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla małych warsz­ta­tów oraz osób świad­czą­cych mobilny ser­wis hydrau­liki siło­wej. Sto­su­nek jako­ści do ceny spra­wia, że ręczna prasa jest opty­mal­nym roz­wią­za­niem dla punk­tów, które pla­nują zaku­wa­nie prze­wo­dów w nie­du­żej ilości.Możliwość opcjonalnego zakupu zestawu szczęk kompletnych lub kilku wybranych w zależności od świadczonych usług.